Aktivnosti

Posmatračka misija Lokalnog fronta: „Odbranićemo glasove“

Značaj posmatrača je u tome što oni imaju prava koja nemaju birači, između ostalog, da u bilo koje vreme dođu na bilo koje mesto na teritoriji na kojoj su akreditovani, da zatraže zapisnik i unesu primedbe ako ih imaju

Udruženje Lokalni front, čije je sedište u Kraljevu, uspelo je da akredituje prvu posmatračku misiju u Srbiji koja je formirana van Beograda, a koja će pokriti sve delove zemlje. Misija će imati 200 posmatrača i svako od njih je akreditovan za određenu teritoriju.

Detaljnije na portalu Krug