Aktivnosti

Ko su „čuvari Srbije“ i kako će #BudiFront obezbediti građansku kontrolu izbora?

„Nijedna institucija nije do te mere urušena da bi je trebalo uništiti i nijedna nije toliko korumpirana da u njoj nema činovnika sa očuvanom savešću i zato moramo postati „prsten zaštite“ ljudima očuvanog integriteta ako želimo da očuvamo državu“, kaže aktivista Predrag Vostinić

Izvor: Krug