Prijava za #BudiFront

Obaveštenje

Pre nego što popunite zahtev #BudiFront, potrebno je da se upoznate sa tekstom o obradi podataka o ličnosti korisnika. Po prijemu podataka Lokalni front će smatrati da ste pročitali dokument.